Hoppa till innehållet
Tillsvidare hänvisar vi till våra direknummer under "Kontakt/Vårt Team" då vi har problem med vår växel. LAGER - Från och med v.8 flyttar vi vårt hämtlager till vår nya enhet i Tullinge. Skyltar & Märken / Trafik-Reflexer AB som finns på: Mekanikervägen 14 , 146 33, Tullinge - Vid frågor ring oss på: 08 - 449 82 00
Tillsvidare hänvisar vi till våra direknummer under "Kontakt/Vårt Team" då vi har problem med vår växel. LAGER - Från och med v.8 flyttar vi vårt hämtlager till vår nya enhet i Tullinge. Skyltar & Märken / Trafik-Reflexer AB som finns på: Mekanikervägen 14 , 146 33, Tullinge - Vid frågor ring oss på: 08 - 449 82 00
Syna högsta kreditklass 2021

Högsta kreditklass

Ett företags kreditklassning och risk anger hur sannolikt det är för dem att komma på obestånd och gå i konkurs. Det innebär att man genom klassningen kan utröna om ett företag är välskött och har ordning på sina finanser. Företag med hög kreditklassning kan utöver förhöjd tillit ofta dra nytta av att erhålla krediter från andra företag, eftersom det kreditgivande företaget känner sig tryggt med den ekonomiska stabiliteten i bolaget.


Företaget har kreditklass 5 och en risk mindre än 0,01% att hamna på obestånd inom 12 månader.

Skyltar & Märken AB

ISO 9001

Skyltar & Märken AB är certifierade enligt ISO 9001 ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 14001

Skyltar & Märken AB är certifierade enligt ISO 14001 Standarden, med beteckningen SS-ISO 14001, fastställer krav för och ger vägledning inom ledningssystem på miljöområdet. Syftet med ISO 14001 Miljöledningssystem är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. 

CE-certifikat

Skyltar & Märken AB innehar CE-certifikat. Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Prestandadeklarationer

Skyltar & Märken AB innehar prestandadeklaration 1001 samt 1006 Prestandadeklarationen (DoP) ger tillverkaren möjlighet att leverera informationen om de väsentliga egenskaperna hos sin produkt som han vill leverera till marknaden.  

Försäljningsvillkor

Fraktvillkor

Policy för webbplats

Integritetspolicy

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Arbetsmiljöpolicy

Translation missing: sv.product_compare.drawer_title

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification_placeholder.first

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification_placeholder.second

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification_placeholder.third

Translation missing: sv.product_compare.compare
Just nu har vi problem med vår telefoni. Vi ber er kontakta oss via info@skyltar.se tillsvidare.