Hoppa till innehållet
Helhetsleverantör av Skyltar & Märken | Egen produktion sedan 1953 | Miljöcertifierade skyltar
Helhetsleverantör av Skyltar & Märken | Egen produktion sedan 1953 | Miljöcertifierade skyltar
Syna högsta kreditklass 2021

Högsta kreditklass

Ett företags kreditklassning och risk anger hur sannolikt det är för dem att komma på obestånd och gå i konkurs. Det innebär att man genom klassningen kan utröna om ett företag är välskött och har ordning på sina finanser. Företag med hög kreditklassning kan utöver förhöjd tillit ofta dra nytta av att erhålla krediter från andra företag, eftersom det kreditgivande företaget känner sig tryggt med den ekonomiska stabiliteten i bolaget.


Företaget har kreditklass 5 och en risk mindre än 0,01% att hamna på obestånd inom 12 månader.

Skyltar & Märken AB

Skyltar & Märkens certifikat

ISO 9001

Skyltar & Märken AB är certifierade enligt ISO 9001 ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

Visa certifikat

ISO 14001

Skyltar & Märken AB är certifierade enligt ISO 14001 Standarden, med beteckningen SS-ISO 14001, fastställer krav för och ger vägledning inom ledningssystem på miljöområdet. Syftet med ISO 14001 Miljöledningssystem är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning.

Visa certifikat

CE-certifikat

Skyltar & Märken AB innehar CE-certifikat. Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Visa certifikat

Prestandadeklarationer

Skyltar & Märken AB innehar prestandadeklaration 1001 samt 1006 Prestandadeklarationen (DoP) ger tillverkaren möjlighet att leverera informationen om de väsentliga egenskaperna hos sin produkt som han vill leverera till marknaden. 

Visa certifikat

UC Nordiskt Tillväxtcertifikat

Kraven för att kvalificera sig till UC Nordiskt Tillväxtcertifikat är högt ställda. Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig årligen, och Skyltar & Märken AB är stolt en  av dem som blivit tilldelade!

Certifikatet baseras på föregående års bokslut där lönsamhet, soliditet, tillväxt och antal anställda är några av kriterierna som analyseras. Det finns olika definitioner på vad ett tillväxtföretag är, men gemensamt är att dessa företag växer snabbt och kraftigt. De växer i omsättning (och ofta vinst) samt är framgångsrika.

Visa certifikat

Translation missing: sv.product_compare.drawer_title

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification_placeholder.first

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification_placeholder.second

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification_placeholder.third

Translation missing: sv.product_compare.compare
Semesterveckorna 28–32 har vi begränsad bemanning. V. 28–30 är vår produktion stängd.