Hoppa till innehållet
Helhetsleverantör av Skyltar & Märken | Egen produktion sedan 1953 | Miljöcertifierade skyltar
Helhetsleverantör av Skyltar & Märken | Egen produktion sedan 1953 | Miljöcertifierade skyltar

Arbetsmiljöpolicy

Vår Arbetsmiljöpolicy

Skyltar & Märken AB grundades 1953 och är ett av Sveriges största skyltföretag med egen produktion. Den ursprungliga idén till företagets verksamhet var att tillverka varaktiga skyltar med reflekterande folier. Nuvarande tillverkning är till stor del inriktad på trafik och trafiksäkerhet, men vi tillverkar och levererar det mesta inom skyltar och tillbehör.

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. På vår arbetsplats innebär det att:

  • arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör, 
  • arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud 
  • chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö, 
  • alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert, 
  • vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats, 
  • alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder, 
  • arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp, 
  • vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål, 
  • vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Translation missing: sv.product_compare.drawer_title

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification_placeholder.first

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification_placeholder.second

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification_placeholder.third

Translation missing: sv.product_compare.compare
Just nu har vi problem med vår telefoni. Vi ber er kontakta oss via info@skyltar.se tillsvidare.