Hoppa till innehållet
Helhetsleverantör av Skyltar & Märken | Egen produktion sedan 1953 | Miljöcertifierade skyltar
Helhetsleverantör av Skyltar & Märken | Egen produktion sedan 1953 | Miljöcertifierade skyltar

Försäljningsvillkor

Integritetspolicy

- 50%

Ordererkännande

Säljarens ordererkännande är bindande för köparen.

Pris

Alla priser gäller exklusive mervärdeskatt och i förekommande fall reklamskatt. Priserna är baserade på vid tidpunkt för offerten/ ordererkännandet gällande produktionspriser och valutakurser. Om säljarens kostnader för leveransens fullgörande skulle öka till följd av höjda råvarupriser, valutakursförändringar eller annan orsak utanför säljarens kontroll ger säljaren rätt att ändra avtalade priser.

Volym

Vid leverans av icke lagervara förbehåller sig SM AB rätten till över- resp. underleverans med max 10 % av det beställda antalet och med debitering i enlighet därmed.

Leveranstid

Angiven leveranstid är att betraktas som ungefärlig. Säljaren fritar sig från varje ersättningsskyldighet i händelse av leveransförsening orsakad av omständighet varöver säljaren icke råder. I sådant fall är säljaren berättigad uppskjuta leveransen eller annullera avtalet.

Emballage

Emballage debiteras särskilt, när icke annat överenskommits. Vid ej uthämtad leverans debiteras köparen för frakt och returfrakt.

Ställkostnad

Vid leverans med ett varuvärde exklusive moms understigande 350 kronor, debiteras en särskild ställkostnad med 150 kr. 

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta utgår med åtta procentenheter över gällande referensränta och med ett faktureringstillägg på 50 kr.

Återbetalningspolicy

Enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller inte ångerrätten när köpet avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

Anmärkning

Anmärkning mot leverans skall framställas omgående efter mottagandet.

Ansvar

Om levererad vara, där icke särskild garanti utfärdats av säljaren, vid prövning visar sig vara behäftigad med material- eller fabrikationsfel, förbinder sig säljaren att efter eget val utbyta eller till fakturerat pris återtaga den felaktiga varan.


Säljaren fritager sig från varje anspråk på ersättning för skada, stillestånd eller andra kostnader av direkt eller indirekt art som kan uppstå för köparen.  

Translation missing: sv.product_compare.drawer_title

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification_placeholder.first

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification_placeholder.second

Translation missing: sv.product_compare.drawer_notification_placeholder.third

Translation missing: sv.product_compare.compare
Semesterveckorna 28–32 har vi begränsad bemanning. V. 28–30 är vår produktion stängd.