Sjövägmärken

Sjövägmärken

Sjövägmärken används för att underlätta vid navigering ute till sjöss och havs. De sätts upp för att minska risken för olyckor och fungerar på samma sätt som vägmärken gör längst vägarna. Längre ned på sidan i produktbladet hittar du samtliga sjövägmärken, och är du i behov av ett så kan du alltid höra av till oss på telefonnummer 08 – 449 82 00 eller mejla oss på info@skyltar.se