Helhetsleverantör av skyltar & märken | Egen produktion sedan 1953 | Miljöcertifierade skyltar

ISO 9001
ISO 14001
CE-certifierad
Lokalproducerad
Snabb leverans

Hem/ Blogg

Ökad trygghet i samhället

Kategori

Varje år genomförs undersökningen NTU (nationella trygghetsundersökningen) av BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

I undersökningen från 2020  uppger totalt 30 procent av befolkningen i åldrarna 16 – 84 år att de känner sig mycket eller ganska otrygga eller att de till följd av otrygghet undviker att gå ut ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga än att män gör det (38 respektive 22 %).

Vi på skyltar och märken tycker det är kul med spännande projekt och vi vill självklart vara med och bidra med en ökad trygghet i samhället. I detta projekt satte vi upp skyltar från en bild föreställande en kohage. Detta ska bidra till en ökad trygghet i samhället då man associerar en kohage med ett lugn.    

Empty content. Please select category to preview