Skolskjuts – För en tryggare skolväg

Projektbeskrivning

Skolskjuts är en mycket viktigt del i elevers rätt till en trygg skolväg. Oavsett om eleven reser med allmän kollektivtrafik, särskilt anordnad skolskjuts eller självskjutsning så är det viktigt att man känner sig trygg.
Vi samarbetar med Occas som inventerar och trafiksäkerhetsbedömer hållplatser och där vi synliggör platsen med högreflekterande skyltar. Tillsammans levererar vi en helhet – allt för att erbjuda barnen en säkrare resa!

Vill du läsa mer?

Referensprojekt Details